Říjen 2010

Muž a žena

15. října 2010 v 23:49 | Scarthia Buthergia |  Jednorázovky
Čtu jednu moc zajímavou knížku (Život plný setkání) a našla jsem tam docela zajímavý příběh...

Stvořitel právě stvořil muže. Spotřeboval na to všechnu zemskou hlínu. Z čeho teď udělá ženu,
mužovu partnerku a družku? Bůh o tom dlouho přemýšlel. Pak dostal nápad. Vzal kulatost Měsíce, poddajnost popínavé vinné révy a chvění trávy, štíhlost rákosového stébla a nádheru květin, lehkost listí a veselost slunečního paprsku, slzy mraků a nestálost větru, bázlivost zajíce a ješitnost páva, hebkost papouščí hrudi a tvrdost diamantu, sladkost medu a bojovou pohotovost tygra, planutí ohně a chlad sněhu, upovídanost straky a zpěv slavíka, lstivost lišky a věrnost divokých kachen.
 Všechno toto spojil Stvořitel do jedné bytosti a přivedl ženu k muži.
 Po týdnu předstoupil muž před Boha a řekl: " Pane, z této ženy, kterou jsi mi dal, nejsem vůbec šťastný. Příliš mluví a pořád ode mne něco chce, takže už nemám žádný klid. Neustále se dožaduje mé pozornosti; tak vyplýtvá celý můj čas. Každou maličkost nafukuje - a vůbec, jde mi na nervy. Přišel jsem, abych ti ji vrátil, protože s ní žít nemohu."
 Za týden se muž znovu objevil před svým Stvořitelem a prosil ho: "Pane, můj život je tak prázdný. Od té doby, co jsem ti tvé stvoření vrátil zpátky, jsem moc osamělý. Stále na ni musím myslet - jak tančila a zpívala, jak se na mě usmívala, jak si se mnou povídala a jak se ke mně tulila. Byla tak krásná a poddajná. Její povaha mě obveselovala. Prosím tě, dej mi tu ženu přece jen zpět!"
 "Dobře, vezmi si ji zpátky," řekl Stvořitel.
 Už po třech dnech však byl muž zpátky a řekl stísněně: "pane, nevím, nedovedu si to vysvětlit, ale po všech svých zkušenostech s touto ženou jsem došel k závěru, že mi působí víc zármutku než radosti, vezmi si ji zase zpátky!"
 Tentokrát ale Stvořitel odpověděl: "Člověče, kliď se odtud! Už toho mám dost! Žij s tou ženou, jak umíš!"
 Muž na to: "Ale řekl jsem ti přece, že s ní žít nemohu!"
 "A bez ní také ne!" prohlásil Stvořitel, obrátil se k muži zády a pokračoval ve svém díle.

Indická legenda

Noc v prázdnotě

11. října 2010 v 1:26 | Scarthia Buthergia |  Poems
Noc v prázdnotě
ir2
kolem spousta lidí
ticho kolkolem
a hudba tady duní

Všude hukot srdcí
moje ztichlé je
duše spolu mluví
moje mrtvá je

Slyším smutné hlasy
mrtvých lidí z dob
kdy bolest vidět byla
teď však zkryta jest

Bolest ukrývaná
za brány útulků
každý se dnes bojí
vyjít jen sám ven

Ukázat se opravdu
tak jak tu byl stvořen
bez příkras a falší
jen on, sám, nahý

Proč všude šepot je
a přitom ticho mluví...