Prosinec 2010

Právnicky korektní vánoční přání

26. prosince 2010 v 20:22 | Scarthia Buthergia |  ..be happy
Chtěl jsem Vám jen popřát "Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!". Ale pak jsem narazila na stránkách mé Alta Mater na Facebooku na toto skvělé přání a proto přeposílám:):

Ode mě (dále "přející") pro Vás (dále "příjemce")

Přijměte prosím, aniž by z toho plynul jakýkoliv byť implicitní závazek, přání všeho nejlepšího k environmentálně uvědomělým, sociálně odpovědným, politicky korektním, generově neutrálním zimním (příp. letním, dle kontinentu příjemce) svátkům, oslavených v nejlepší tradici náboženského přesvědčení dle Vaší volby či sekulárních zvyků dle Vaší volby s respektem k náboženským či sekulárním tradicím ostatních obyvatel a obyvatelek dle jejich volby, příp. s respektem k volbě ostatních obyvatel a obyvatelek nepraktikovat žádné náboženské či sekulární tradice.

Přeji Vám finančně úspěšný a zdravotně nezkomplikovaný nový rok 2010 všeobecně přijímaného kalendáře, s respektem ke kalendářům jiných kultur, případně jinému kalendáři dle Vaší volby a s ohledem na etnickou příslušnost, náboženské vyznání, věk, fyzické odlišnosti, zvolený operační systém a sexuální orientaci příjemce.

Přijetím tohoto přání berete na vědomí níže uvedené právní výhrady (disclaimer):

Toto přání vstupuje v platnost, jen pokud nejsou příjemcem uplatněny námitky v přiměřené lhůtě a může být příjemcem kdykoliv vypovězeno ve lhůtě platné v jurisdikci příjemce. Přání může být přeposláno za podmínky, že není pozměněno originální znění a že je řádně uvedena identifikace původního přejícího. Z tohoto přání nevyplývá nárok na naplnění přání vyslovených přejícím. Příjemce bere na vědomí, že toto přání není vymahatelné v některých jurisdikcích a uvedené právní výhrady nemusí být vymahatelné v některých jurisdikcích. Přání je stornovatelné jednostranným prohlášením příjemce. Přání je garantováno jen v rámci všeobecně očekávatelné implementace přaných skutečností a je platné po dobu jednoho roku, nanejvýše však do vydání přání na nové období během následujících svátků stejného období. Přející si však vyhrazuje právo takové nové přání příjemci nezaslat, pokud tak uzná za vhodné. Jakékoliv případné odkazy v tomto přání na "Ježíška" či jiné fiktivní nebo skutečné živé či zemřelé osoby jsou čistě symbolické a nevyplývá z nich, že by tyto osoby daly svůj souhlas k uvedení na tomto přání nebo jakkoliv garantovaly naplnění uvedených přání. Jejich případná práva duševního vlastnictví zůstávají nedotčena.


Převzato z:

Monster me

22. prosince 2010 v 13:42 | Scarthia Buthergia |  Poems
I'm a monster
In a fragile body
That can be easily broken

My poker face
Is not enough
To satisfy you

My face betrays me
Shows the feelings
I want to hide

You say I'm a monster
That I don't care
And you stare me into silence

My heart trembles
It shakes so violently
I'm scared, it bleeds

Does anyone have a mask to sell
So I could replace it
With my own face

And since that day
You would be delighted
To see me happy and not sad

But the monster in me
Won't let me sleep
Never in my life again

It keeps repeating
All the things I've done so wrong
Sending me back to hell

And because I'm forbidden to cry
I'll try to swallow
And let it go away

I wish you could see
The monster that is hidden
Inside of every me

You make me hate myself

16. prosince 2010 v 12:12 | Scarthia Buthergia |  Poems
Why is it me you've chosen to
ruin
What have I done so wrong
What is the reason you hate me so
Should I be weak or strong

At first you tell me everything
your troubles, your pain
and the next thing I know
I'm turning insane

I am at the bottom of your list
first God, flowers and where is me
I'm at the edge of your thought
But the first to hit

Why are you doing this to me
lowering my self-esteem
making me hate myself
for not being able to help

I should start to make a list
of things I have to do
just to make you calm
How can I persist

water plants, wash the dishes
never close my head to wishes
make the table and the beds
wash the car and all the rest

be at hand the time you need
Trust you in word and deed
shouldn't talk behind your neck
And never allow to hit the deck

but one thing you never say
what on earth you want from me
the only thing you ever tell
is that I'm just useless thing

Why do you do this to me?

Možná

11. prosince 2010 v 17:28 | Scarthia Buthergia |  Poems
Možná se zdá
ty
Že myslím příliš málo
Nebo trochu moc

Nedokážu rozeznat
Kdy den a kdy zas noc

Neumím se bát
Zapomeneš, odletíš
Zůstane jen sen

Napořád to nebude
Jen ty a já
Nic víc

Pojď, poběž se mnou v dál
Kde kopec v mrak se mění
Nech svět za sebou
Ať sám v sobě duní

Možná zapomenem
Že nemusíme hnát
A pořád utíkat

Svět se nezboří
Když budem sami sebou
Jenom ty a já

Pojď, vem mě za ruku
A veď mě v tichu dál
Už se nebojím
Tys odebral můj strach

Možná se teď zdá
Že myslím příliš málo
Nebo trochu moc

To mě netrápí
Dokud to je jen
Ty a já
Nic víc